مبانی نظری سینما:

تاریخ جامع سینما   دیوید کوک

تاریخ سینما   دیوید بردول

سینمای هنری   اتو کارال  ترجمه طاهری

تئوری فیلم   رابرت استبمت

تاریخ تدوین فیلم  ضابطی جهرمی

عینیت و ذهنیت در سینما

اکران اندیشه    پیام یزدانجو

درک فیلم   آلن کی بیوف

تئوری اساسی فیلم   دادلی اندرو

مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی   سوزان هیوارد

نظریه فیلم  رابرت استم

شناخت سینما لوئیز جان تی

مقدمه هالیوود جدید محمد شهبا

فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

دایره المعارف هنر   روئین پاکباز

تاریخ هنر ح . و . جنسون

در جستجوی زبان نو   روئین پاکباز

تاریخ هنر جهان ارنست کمبریج

نقاشی ایران   روئین پاکباز

نقاشی ایران بازیل گری

معماری ایران دوره اسلامی

سیر تاریخ نقاشی ایران   ایران منش

تاریخ تمدن ویل دورانت

هنر در گذر زمان  هلن گاردنر

اخرین جنبش های هنری قرن بیستم ادوارد لوسی

جهانی شدن و هنر جدید  ادوارد لوسی

تاریخ ادبیات جهان   تراویک

تاریخ ادبیات ایران ذبیح الله صفا

فرهنگ داستان نویسان ایران حسن عابدینی

اساطیر ایران جان هیل

نقد هنری نقد ادبی

انواع ادبی سیروس شمیسا

مکتب های ادبی رضا سید حسینی

معنی هنر هربرت رید

مبانی فلسفه هنر   آن شپرد

مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی ذبیح الله صفا

فرهنگ اشارات   سیروس شمیسا

تاریخچه نقد ادبی   ورنون هال

فن شعر ارسطو   دکتر زرین کوب

مبانی نقد ادبی ترجمه فرزانه طاهری

نشانه شناسی هنر  محمد ضمیران

حقیقت و زیبایی  بابک احمدی

تاریخ جدید  رنه ولک

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی بهرام مقدادی

تاریخچه زیباشناسی و نقد هنری   یعقوب آژند

ساختار و تاویل متن  بابک احمدی

 

+ نوشته شده توسط موسیو کراپ در شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 12:47 |